O!świetlice. Partycypacyjne kształtowanie
polityk kultury na wsi

O projekcie

Projekt miał na celu stworzenie lokalnych strategii rozwoju kultury, ożywienie świetlic wiejskich i wypracowanie ich oferty w oparciu o dziedzictwo kulturowe, która będzie atrakcyjna dla szerokiego grona mieszkańców i stworzona wspólnie z nimi.

Podczas projektu zaprosiliśmy pracowników instytucji kultury i mieszkańców wsi do przeprowadzenia wraz z nami badań w działaniu, dzięki którym:

  • opracowaliśmy pogłębioną analizę dziedzictwa kulturowego gminy,
  • zdiagnozowaliśmy oczekiwania mieszkańców, a także ich potencjał, który w przyszłości wniosą do wiejskich świetlic,
  • wspólnie ze społecznością stworzyliśmy strategie rozwoju kultury w gminie, które są wdrażane.

Uczestnicy projektu uczyli się samodzielnie prowadzić badania społeczne i partycypacyjnie projektować ofertę kulturalną. Prowadziliśmy warsztaty strategiczne włączające lokalną społeczność nie tylko do planowania działań świetlic, ale też ich realizacji. Dodatkowym rezultatem projektu są wydrukowane publikacje promujące dziedzictwo kulturowe gmin.

Projekt trwał od lutego 2014 do marca 2016 roku.

Co się wydarzyło?

1. Badania w działaniu

Badania w działaniu to metoda, w której mieszkańcy zostali włączeni do planowania i realizacji procesu badawczego. Wspólnie stworzyliśmy narzędzia do diagnozy lokalnej, dobraliśmy próbę badawczą, opracowaliśmy wyniki. Zebrane wnioski i materiały znalazły się w publikacjach.

2. Wieczory opowieści

W każdej z gmin odbyły się uroczyste spotkania z mieszkańcami, podczas których wymienialiśmy się historiami i oglądaliśmy zdjęcia. Była to okazja do zastanowienia się, jak zmieniła się kultura na przestrzeni lat.

3. Spotkania warsztatowe

Podczas czterech kolejnych spotkań omawialiśmy wyniki badań, zastanawialiśmy się, jak powinna wyglądać kultura na wsi, co chcielibyśmy zmienić i jak to można zrobić. Na koniec zaplanujemy wspólne działania.

4. Gminne warsztaty strategiczne

W każdej gminie odbyły się cztery spotkania, podczas których podsumowaliśmy wnioski z prac w świetlicach wiejskich i stworzyliśmy plan rozwoju kultury w gminie. Wszystkie wnioski podsumowane zostały w publikacji.

5. Strategie rozwoju kultury

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami Strategii.

Strategia Rozwoju Kultury w Gminie Błażowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Kultury Gminy Dźwierzuty na lata 2016-2020

Strategia Rozwoju Kultury w Gminie Kleszczele na lata 2015-2020

Strategia Rozwoju Kultury w Gminie Łabowa na lata 2016-2020

Gdzie pracowaliśmy?

Projekt objął 4 gminy: Błażowa (woj. podkarpackie) Kleszczele (woj. podlaskie) Łabowa (woj. małopolskie) Dźwierzuty (woj. warmińsko-mazurskie).

Projekt zrealizowany został w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

logotypy funduszy EOG, Fundajci Batorego, Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży

Aktualności

O!świetlice. Partycypacyjne kształtowanie
polityk kultury na wsi

Publikacje

Gru 24 2016

Zapraszamy do zapoznania się ze strategiami, które wraz z mieszkankami i mieszkańcami gmin uczestniczących w projekcie stworzyliśmy. Dokumenty zawierają opisy prac...
Zobacz więcej...

O!świetlice. Partycypacyjne kształtowanie
polityk kultury na wsi

Wdrażanie Strategii w Dźwierzutach

Gru 14 2016

13 stycznia spotkaliśmy się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach z osobami działającymi w kulturze, które w przyszłości będą czuwały nad...
Zobacz więcej...

O!świetlice. Partycypacyjne kształtowanie
polityk kultury na wsi

Roztoka Wielka

Gru 29 2015

W Roztoce Wielkiej (gm. Łabowa) uczestnicy warsztatów zorganizowali Dzień Matki dla najstarszych mieszkanek wsi. Podczas badań w działaniu dostrzegliśmy rolę tradycji...
Zobacz więcej...

O!świetlice. Partycypacyjne kształtowanie
polityk kultury na wsi

Olszewki

Gru 29 2015

W Olszewkach (gm. Dźwierzuty) świetlica wymaga remontu. Do planowania jej wyposażenia zaprosiliśmy dzieci, które najliczniej korzystają z budynku. Dzieci rysowały świetlicę...
Zobacz więcej...

Galeria

'