Nieprofesjonalne kolekcje jako nośniki tożsamości lokalnej

O projekcie

Do najważniejszych celów projektu zaliczało się:
• pozyskanie wiedzy na temat skali zjawiska lokalnych nieprofesjonalnych kolekcji, ich zasobów, statusu oraz rozmieszczenia geograficznego,
• poznanie sytuacji muzealników-amatorów i ich roli w społecznościach lokalnych,
• promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i zabytków kultury ludowej zawartych w kolekcjach amatorskich.

W ramach projektu stworzyliśmy bazę kolekcji lokalnego dziedzictwa i przeprowadziliśmy badania wśród kolekcjonerów:

  • techniką ankiety CAWI na próbie 70 zbiorów,
  • metodą studium przypadku 10 kolekcji w różnych regionach Polski.

Na stronie pozbierane.pl opisaliśmy 550 nieinstytucjonalnych kolekcji z całej Polski.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Aktualności

Nieprofesjonalne kolekcje jako nośniki tożsamości lokalnej

Lokalne kolekcje na filmach

Gru 2 2013

Zapraszamy do obejrzenia 7 krótkich filmów HD nakręconych w wybranych prywatnych kolekcjach w Polsce. Na poniższej playliście są: Muzeum Drukarstwa w...
Zobacz więcej...

Nieprofesjonalne kolekcje jako nośniki tożsamości lokalnej

Infografika

Gru 2 2013

Zapraszamy do zapoznania się z infografiką podsumowującą wyniki przeprowadzonych przez nas badań ilościowych i jakościowych. [caption id="attachment_580" align="alignnone" width="300"] opracowanie: Małgorzata...
Zobacz więcej...

Nieprofesjonalne kolekcje jako nośniki tożsamości lokalnej

Publikacja Muzea lokalne

Gru 2 2013

Publikacja zawiera wyniki przeprowadzonych przez nas badań ilościowych nieinstytucjonalnych kolekcji i opis dziewięciu jakościowych studiów przypadku. Dostępna jest pod linkiem Muzea...
Zobacz więcej...

Galeria

'