Miejscy Ogrodnicy

O projekcie

Inicjatywa przeznaczona była przede wszystkim dla osób starszych, które dbają o zieleń w przestrzeni Krakowa i nieodpłatnie prowadzą ogrody na skwerach lub między blokami.

Od połowy czerwca do końca sierpnia zorganizowaliśmy cykl siedmiu warsztatów, podczas których osoby te dowiedziały się, jak skutecznie wpływać na politykę publiczną dotyczącą zieleni miejskiej, a także jak pozyskiwać wsparcie na taką działalność.

Tematyka warsztatów:

1. Poznanie się osób uczestniczących. Wprowadzenie do projektu.

2. Dobre praktyki działań osób starszych w przestrzeni publicznej.

3. Inicjatywa lokalna.

4. Budżet partycypacyjny. Jak napisać dobry projekt?

5. Jak czytań informację publiczną na temat przestrzeni miejskiej?

6. Skuteczne uczestnictwo w konsultacjach społecznych.

7. Planowanie własnych działań.

Dodatkowym  punktem projektu były międzypokoleniowe spacery po najciekawszych ogrodach Krakowa i konsultacje ogrodnicze, podczas których osoby starsze skorzystały z porady eksperta, wymieniały się doświadczeniami i przekazywały ogrodniczą wiedzę młodszemu pokoleniu.

Relację z projektu znaleźć można na stronie Miejscy Ogrodnicy.

Projekt “Miejscy Ogrodnicy” współfinansowany jest w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014­-2020.

Galeria

'