Czasopismo „Barbarzyńca”

O projekcie

Nasze Stowarzyszenie od 1998 roku jest wydawcą pisma antropologicznego „Barbarzyńca”. Jego utworzenie było naszym pierwszym większym przedsięwzięciem. Pismo powstaje w Krakowie w środowisku studentów, magistrów i doktorantów Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ.

W czasopiśmie publikowane są głównie artykuły naukowe o nachyleniu antropologicznym z dziedzin szeroko rozumianej humanistyki, takich jak etnologia, antropologia kulturowa, religioznawstwo, socjologia, kulturoznawstwo, filozofia, filologia, historia sztuki, teatrologia itp. Redakcja prowadzi stały i otwarty nabór tekstów.

Zamieszczane są także wywiady oraz mniejsze formy publicystyczne. Do stałych rubryk należą recenzje nowych książek naukowych i z dziedziny literatury pięknej oraz Natknięcia, czyli zebrane w ciągu ostatnich miesięcy wiadomości o wyjątkowym etnograficznym i humorystycznym charakterze.

Od początku roku 2012 pismo ukazuje się w formie pliku PDF dostępnego za darmo na stronie czasopisma. Od 2016 roku za opublikowanie w nim artykułu otrzymuje się punkty naukowe (punkty MNiSW: 3, lista B).

Pismo posiada własną stronę internetową tutaj.

Profil facebookowy znajduje się tutaj.

'