O nas

Nasze cele

Stowarzyszenie Antropologiczne Archipelagi Kultury powstało w 2002 roku.
Stawiamy sobie trzy cele:

  1. Docieranie do niewykorzystanych zasobów kultury i uruchamianie ich.
  2. Pokazywanie ludziom, że mają wpływ na otoczenie.
  3. Zmniejszanie dystansu i lęku wobec grup doświadczających wykluczenia.

 

Nasza działalność

Animacja społeczna i kulturowa

Wspieramy aktywne grupy mieszkanek i mieszkańców w podejmowaniu działań na własną rzecz. Pomagamy planować i prowadzić projekty kulturalne.

[Zob. projekt Miejscy Ogrodnicy].

Partycypacja w kulturze

Wspieramy procesy partycypacyjnego planowania w instytucjach kultury. Prowadzimy badania w działaniu, włączające odbiorców w cały proces badawczy: od planowania, po realizację, analizę i wdrażanie wniosków. Facylitujemy warsztaty strategiczne dla zróżnicowanych grup interesariuszy, porządkujemy wnioski i na ich podstawie tworzymy strategie.

[Zob. projekt O!świetlice].

Odkrywanie potencjału lokalnego dziedzictwa

Organizujemy wydarzenia kulturalne promujące nieznane miejsca o fascynujących historiach. Wspieramy działania oddolne, których celem jest odkrywanie i dokumentowanie lokalnego dziedzictwa. Szczególnie interesują nas nieinstytucjonalne kolekcje dziedzictwa kulturowego i muzea społeczne.

[Zob. projekty: Gdzie jest Nowosielski?, Letni Projektor, Muzea Lokalne/Pozbierane.pl].

Przeciwdziałanie wykluczeniu

Uważamy, że kultura jest narzędziem włączania społecznego. Zapraszamy grupy zagrożone wykluczeniem do tworzenia i prezentowania własnych narracji. Prowadzimy warsztaty antydyskryminacyjne.

[Zob. projekt Kobierzyn Bliżej].

Działalność naukowa

Prowadzimy badania naukowe. Wydajemy publikacje. Organizujemy seminaria. Jesteśmy wydawcą Pisma Antropologicznego „Barbarzyńca”.

[Zob. czasopismo „Barbarzyńca”]

'