Wyniki konkursu na plakat wystawy

Wyniki konkursu na plakat wystawy Uważaj na głowę

Jury konkursu na plakat wystawy Uważaj na głowę w składzie Maciej Bóbr, Janusz Lipiński i Małgorzata Kopecka zebrało się 25 października 2016. Decyzja o wyborze zwycięskiej pracy podjęta została 2/3 głosów.

Pierwsza nagroda została przyznana panu Andrzejowi Jabłońskiemu za pracę Oblicza choroby.

Ponadto przyznano wyróżnienia:

1) panu Michałowi Gagatkowi za tryptyk prac Z tą myślą długo nie pociągne, Albo ty, albo ja – myśli, Wredna żaba

2) pani Dagmarze Trawniczek za prace Wzrok świadczy o myślach, Napięcie, niemoc, bezradność

3) panu Andrzejowi Matyi za pracę Upadek

4) państwu Mieczysławowi Janowcowi, Jolancie Bibule, Marcinowi Wieszołkowi, Annie Sasze, Mariuszowi Kukule za kolaż Uważaj na głowę

5) zespołowi Wydziału Architektury Wnętrz ASP w Krakowie z dziećmi z Małopolskiego Ośrodka Socjoterapii w Krakowie za wspólnie wykonany plakat

Wernisaż wystawy prac konkursowych oraz wręczenie dyplomów odbędzie się 28 grudnia 2016 r. w budynku Centrum Terapii Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie i gratulujemy zwycięzcy.

'