Szkolenie z muzealnictwa

15 i 16 grudnia 2016 zespół wystawy szkolił się z muzealnictwa. Dowiadywaliśmy się o typach kolekcji i zbiorów i inwentaryzowaliśmy obiekty na wystawie. Szkolenie prowadziła Magdalena Zych z Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

Na stole leżą porozsypywane wycinki z gazet, zeszyt, karta papieru i publikacja Szaleństwo katalogowania Umberto Eco.

 

'