Wdrażanie Strategii w Dźwierzutach

13 stycznia spotkaliśmy się w Gminnym Ośrodku Kultury w Dźwierzutach z osobami działającymi w kulturze, które w przyszłości będą czuwały nad wdrożeniem zapisów Strategii. Powstała nieformalna (na razie) Rada ds. Kultury. Na zdjęciu masaż dusz na końcu warsztatu.

"Masaż dusz"

'