Bliżej/Dalej. O zaburzeniach psychicznych z niemedycznego punktu widzenia

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją, która jest efektem projektu „Kobierzyn Bliżej”. Na część pierwszą składają się artykuły naukowe, analizujące narracje osób chorujących psychicznie. Druga część publikacji stanowi zbiór scenariuszy zajęć edukacyjnych,
skierowanych do szerokiej grupy odbiorców. Ich autorami są osoby z doświadczeniem choroby psychicznej, członkowie ich rodzin, osoby zajmujące się edukacją, psychologią i pielęgniarstwem psychiatrycznym.

Bliżej/dalej. O zaburzeniach psychicznych z niemedycznego punktu widzenia

 

'