Roztoka Wielka

W Roztoce Wielkiej (gm. Łabowa) uczestnicy warsztatów zorganizowali Dzień Matki dla najstarszych mieszkanek wsi. Podczas badań w działaniu dostrzegliśmy rolę tradycji lokalnej, szczególnie w obszarze muzyki i kuchni. Wiele osób biorących udział w badaniu wskazywało warsztaty kulinarne jako działanie, które powinno odbywać się w świetlicy wiejskiej.

'