Prezentacje

2 grudnia 2013 w ZSP w Krzeszowicach odbyła się publiczna prezentacja wyników projektów badawczych, prowadzonych przez uczniów i uczennice.

Tematyka badań poszczególnych grup obejmowała:
– jakość życia i satysfakcję mieszkańców w Krzeszowicach (uczestniczki samodzielnie przeprowadziły ankietę central location na Rynku wśród mieszkańców Krzeszowic),
– spędzanie czasu wolnego w centrach handlowych przez młodzież z terenów wiejskich (uczestniczki przeprowadziły ankiety w okolicach Galerii Krakowskiej i wywiady pogłębione z rówieśnikami),
– graffiti w przestrzeni publicznej (uczestnicy przeprowadzili wywiady z twórcami i właścicielami posesji oraz zrealizowali dokumentację fotograficzną przykładów graffiti w Chrzanowie),
– publiczną ofertę sportową w Chrzanowie (uczestnicy przeprowadzili indywidualne wywiady pogłębione),
– szkolne rozgrywki sportowe (uczestnicy przeprowadzili ankiety wśród uczniów wszystkich klas ZSP).

Gratulujemy uczestnikom pierwszych wystąpień publicznych.

'